Blue Flower

Powstała sieć kanalizacyjna od ul. Kwiatowej wzdłuż ul. Kawiory  do ul. Na Las gdzie powstała pompownia sieciowa (PIV) .

W ramach tego etapu wybudowano 2781 metrów kanalizacji sanitarnej wraz z sieciową przepompownią ścieków przy ul. Na Las.

GZK Sp z o.o. ma już pozwolenie na użytkowanie tego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, zaś mieszkańcy otrzymali warunki przyłączeniowe (łącznie 32 posesje w tym etapie uzyskały możliwość przyłączenia).

Inwestycja jest dofinansowana ze środków zewnętrznych.

Zachęcamy mieszkańców do podłączania się do sieci kanalizacji sanitarnej.

W ramach tego etapu wybudowano 920 metrów kanalizacji sanitarnej wraz z sieciową przepompownią ścieków. 


W chwili obecnej nasza spółka ma już pozwolenie na użytkowanie nowowybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej, zaś mieszkańcy otrzymali warunki przyłączeniowe. 


Pierwsze osoby zgłaszają chęć przyłączenia się do gminnej sieci kanalizacyjnej.

W ramach tego zadania możliwość podłączenia otrzymało ok. 40 domów z miejscowości Bębło ul. Na Dolinkę oraz pierwsze domy z Będkowic. 


Zachęcamy mieszkańców do podłączania się do sieci kanalizacji sanitarnej. Inwestycja dofinansowana ze środków zewnętrznych.