Blue Flower

Skrócone godziny pracy

Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o.

W Wielkiej Wsi

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 14 sierpnia 2017 r. (poniedziałek)

Zakład czynny będzie dla interesantów w godzinach od 7³º do 15³º.

                    

                                             Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.

 

                                  OGŁOSZENIE

 

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.  w Wielkiej Wsi, uprzejmie zawiadamia,

że na terenie Gminy Wielka Wieś trwa akcja wymiany wodomierzy oraz montowania

nakładek przystosowanych do odczytów radiowych.

Czynności te są wykonywane przez naszych pracowników również w soboty.

W razie wszelkich wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny na numer 12 419-17-07,

bądź na numer alarmowy GZK 605-538-414.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

 

                      Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.

 

Szanowni Klienci !


Przed podjęciem decyzji o montażu wodomierza mierzącego wodę bezpowrotnie zużytą tzw. sublicznika do odliczania ścieków, prosimy Państwa o przeanalizowanie kosztów związanych z montażem takiego wodomierza oraz korzyści wynikających z prowadzenia rozliczeń w oparciu o jego wskazania.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na to, iż montaż wodomierza- sublicznika może przynieść zakładane efekty tylko wtedy, gdy ilość wody zużywanej do podlewania ogrodu itp. celów, będzie znaczna. W przeciwnym wypadku koszt całego przedsięwzięcia może przekroczyć korzyści z niego wynikające.

Ponadto informujemy, że wodomierz ten posiada 5 letni okres legalizacji, po upływie którego, należy dokonać na własny koszt jego wymiany i zgłosić do kontroli montażu oraz oplombowania (usługa odpłatna).


Korzyści, które odczują Państwo, to:

 - niższe wartości za usługi odprowadzania ścieków wynikające z uwzględnienia wskazań sublicznika, - możliwość dokładnej kontroli ilości pobranej wody i odprowadzonych ścieków.

Koszty, które poniosą Państwo, to:

- koszt zakupu wodomierza umożliwiającego odczyt radiowy posiadającego ważną cechę legalizacyjną i plomby koszt materiału i robocizny związany z montażem wodomierza,
- koszt związany z przeprowadzeniem kontroli montażu, odbiorem i oplombowaniem wodomierza,
- koszt miesięcznej opłaty abonamentowej uwzględniającej koszty odczytu i rozliczenia (będzie naliczana od marca      2015r.)

 

                                                           Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.