Blue Flower

Ogłoszenie o pracę

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. 32-085 Szyce pl. Wspólnoty 1

(Wodociągi w Gminie Wielka Wieś)

Poszukuje pracowników do pracy na stanowisko:

- konserwator/monter w brygadzie wodociągowo-kanalizacyjnej

Ogólny zakres obowiązków:

- obsługa urządzeń wodociągowych  i kanalizacyjnych

- wykonywanie przeglądów, konserwacji, napraw, modernizacji oraz budowa urządzeń i sieci wodociągowo kanalizacyjnych

  Wymagania:

 1. Doświadczenie w pracy przy sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych.
 2. Prawo jazdy kategorii B.
 3. Dyspozycyjność.

 Wymagania dodatkowe mile widziane:

 1. Kwalifikacje do obsługi koparki.
 2. Prawo jazdy kategorii T.
 3. Obsługa zgrzewarek doczołowych i elektrooporowych.

 Miejsce Pracy:

Teren Gminy Wielka Wieś

Rodzaj Umowy:

Umowa o pracę

Wynagrodzenie:

W zależności od kwalifikacji i posiadanych uprawnień w wysokości 3200-4200zł/m-c brutto

Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty zawierające CV i List Motywacyjny oraz potwierdzenie posiadanych kwalifikacji proszę składać na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście w siedzibie spółki

Termin składania dokumentów 15.04.2019r

Osoba do kontaktów: Małgorzata Banachowicz tel. 12 419 17 07

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z jedynie z wybranymi kandydatami  i do zakończenia rekrutacji bez wyboru żadnego kandydata.

 

       Prezes Zarządu

mg inż. Marek Krasowski

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1; dalej: RODO jako informuję, że:

 • Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. 32-085 Szyce pl. Wspólnoty 1
 • Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych Osobowych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pomocą adresu email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres Administratora.
 • Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa 1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • W związku z powyższym podstawą prawną przetwarzania są:
 1. 1 6 ust. 1 lit. c RODO – w związku z: art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
 2. 2 6 ust. 1 lit. b  RODO,
 3. 3 6 ust. 1 lit. a RODO.
  • Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do przez okres 3 lat od momentu zakończenia rekrutacji.
  • Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
  • Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
  • W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 4. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 5. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 6. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 7. prawo do usunięcia danych osobowych;
 8. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
  • Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
  • Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.