Blue Flower

Zadanie pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi w m. Będkowice, ul Kwiatowa – PIVA, Gmina Wielka Wieś.

W ramach tego etapu wybudowano 920 metrów kanalizacji sanitarnej wraz z sieciową przepompownią ścieków na ul. Kwiatowej w Bęble.

Zadanie zrealizowała w terminie od czerwca 2018 r. do stycznia 2019 r. Firma Budowlana ROSA s.c. z Szyc .

Wartość inwestycji:  772  204,59 zł. W ramach tego zadania możliwość podłączenia otrzymało ok. 40 domów z miejscowości Bębło na ulicy Na Dolinkę oraz pierwsze domy z Będkowic.

Inwestycja realizowana w ramach pozyskanych funduszy UE.