Blue Flower

W ramach tego etapu wybudowano 920 metrów kanalizacji sanitarnej wraz z sieciową przepompownią ścieków. 


W chwili obecnej nasza spółka ma już pozwolenie na użytkowanie nowowybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej, zaś mieszkańcy otrzymali warunki przyłączeniowe. 


Pierwsze osoby zgłaszają chęć przyłączenia się do gminnej sieci kanalizacyjnej.

W ramach tego zadania możliwość podłączenia otrzymało ok. 40 domów z miejscowości Bębło ul. Na Dolinkę oraz pierwsze domy z Będkowic. 


Zachęcamy mieszkańców do podłączania się do sieci kanalizacji sanitarnej. Inwestycja dofinansowana ze środków zewnętrznych.